index_regis_bachelor
header

ประวัติผู้สมัคร


วุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร


สาขา/คณะ ที่ต้องการสมัคร


กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร

เมื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้


 หมายเหตุ :หากสมัครไม่ได้กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สมัครว่ามีอักขระพิเศษหรือไม่เช่น ' " * / : ; หากมีให้ผู้สมัครเลี่ยงการกรอก