แจ้งผู้สมัครเรียนที่ได้สมัครเรียนวันที่ 21 มกราคม 2562 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบัตรประชาชนของตัวเองด้วยครับ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ