header
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัคร ตั้งแต่ 1-10 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.vru.ac.th วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ และมีสิทธฺ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.vru.ac.th วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ (รอบโควตาท้องถิ่น) ดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์ เปิดดู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดดู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดดู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดดู
คณะวิทยาการจัดการ เปิดดู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดดู
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดดู
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดดู
อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษา เปิดดู
แจ้ง : ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้วหากต้องการยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งสามารถล็อกอินเข้าระบบของตัวเองเพื่อไปยืนยันสิทธิ์สมัครอีกครั้ง >>