กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 (รับตรงโควตามหาวิทยาลัย)

ประกาศ/กำหนดการ รายละเอียด
อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษา 2562 เปิดดู
สาขาวิชาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House เปิด
สาขาวิชาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House เปิด


สมัครเรียน

ประวัติผู้สมัครวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
สาขา/คณะ ที่ต้องการสมัคร
โควตาที่ใช้สมัคร


 หมายเหตุ :หากสมัครไม่ได้กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สมัครว่ามีอักขระพิเศษหรือไม่เช่น ' " * / : ; หากมีให้ผู้สมัครเลี่ยงการกรอก