กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 (รับตรงโควตามหาวิทยาลัย)

อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
อัตราค่าลงทะเบียนนักศึกษา เปิดดู


สมัครเรียน

ประวัติผู้สมัครวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
สาขา/คณะ ที่ต้องการสมัคร
เอกสารแนบในการยื่นใบสมัคร


 หมายเหตุ :หากสมัครไม่ได้กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สมัครว่ามีอักขระพิเศษหรือไม่เช่น ' " * / : ; หากมีให้ผู้สมัครเลี่ยงการกรอก