กำหนดการรับสมัครจันทร์-ศุกร์

รอบที่ 1 Portfolio

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ 15 ธ.ค.65 ถึง 15 ม.ค. 66 http://ent.vru.ac.th


ชำระเงินค่าสมัครถึงวันที่ 15 ม.ค. 66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ม.ค. 66 http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 27 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ก.พ. 66 http://ent.vru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 7-8 ก.พ. 66 https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 66 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถึงวันที่ 7-31 มี.ค. 66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 7-31 มี.ค. 66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 19 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

รอบที่ 2 Quota

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครออนไลน์ 1 มี.ค. 66 - 16 เม.ย.66 http://ent.vru.ac.th


ชำระเงินค่าสมัคร 1 มี.ค. 66 - 16 เม.ย.66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย.66 http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย.66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 เม.ย.66 http://ent.vru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 4-5 พ.ค. 66 https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 66 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 13-31 พ.ค. 66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13-31 พ.ค. 66 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 19 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

รอบที่ 3 Admission

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครออนไลน์ https://www.mytcas.com วันที่ 7–13 พ.ค. 66


ชำระเงินค่าสมัครตาม ทปอ.กำหนด วันที่ 7–13 พ.ค. 66
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://ent.vru.ac.th วันที่ 29 พ.ค. 66
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิ.ย. 66
-
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 20-21 พ.ค. 66 https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 มิ.ย. 66 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 7-10 มิ.ย. 66
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษา วันที่ 7-10 มิ.ย. 66
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 19 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

รอบที่ 5 Direct Admission

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครออนไลน์ http://ent.vru.ac.th วันที่ 28 พ.ค. ถึง12 มิ.ย. 66


ชำระเงินค่าสมัคร เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 28 พ.ค. ถึง12 มิ.ย. 66
ประกาศรายขื่อ http://ent.vru.ac.th วันที่ 12 มิถุนายน 66
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 12-16 มิ.ย. 66
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษา เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 12-16 มิ.ย. 66
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 19 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »