กำหนดการรับสมัครจันทร์-ศุกร์


รับสมัครเพิ่มเติมถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์ (ดูวันและเวลาสอบสัมภาษณ์) http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เปิดภาคการศึกษา 1/2567 วันที่ 17 มิถุนายน 2567
*** กรอกประวัตินักศึกษาในระบบงานทะเบียนหลังจากได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก ให้เสร็จสิ้น***
*** ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 ***