กำหนดการรับสมัครจันทร์-ศุกร์

รอบที่ 1 Portfolio

ปีการศึกษา 2565

รับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค.64 – 20 ม.ค. 65 http://ent.vru.ac.th


ชำระเงินค่าสมัคร 1 ธ.ค.64 – 21 ม.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 65 http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค. 65 ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ก.พ. 65 http://ent.vru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 7-8 ก.พ. 65 https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 65 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14 – 28 ก.พ. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1-10 มิ.ย. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 20 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน »

รอบที่ 2 โควตา

ปีการศึกษา 2565

รับสมัครออนไลน์ 1 ก.พ. – 5 มี.ค. 65 http://ent.vru.ac.th


ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.พ. - 6 มี.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มี.ค. 65 http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 14 มี.ค. 65 ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 มี.ค. 65 http://ent.vru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 4 – 5 พ.ค. 65https://www.mytcas.com/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 65 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12 – 26 พ.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1-10 มิ.ย. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 20 มิถุนายน 2565
-

สมัครเรียน »

รอบที่ 3 Admission

ปีการศึกษา 2565

รับสมัครออนไลน์ https://www.mytcas.com วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65


ชำระเงินค่าสมัครตาม ทปอ.กำหนด วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65
ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 วันที่ 11 – 17 พ.ค. 65
ประกาศผลการผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 https://www.mytcas.com วันที่ 18 พ.ค. 65
ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ https://www.mytcas.com วันที่ 18 – 19 พ.ค. 65
ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 23 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 https://www.mytcas.com วันที่ 24 พ.ค. 65
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://ent.vru.ac.th วันที่ 26 พ.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th วันที่ 2 มิ.ย. 65
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 3 – 15 มิ.ย. 65

สมัครเรียน »