กำหนดการรับสมัครจันทร์-ศุกร์


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ (ดูวันและเวลาสอบสัมภาษณ์) http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 / งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย / โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร)
เปิดภาคการศึกษา 1/2567 วันที่ 17 มิถุนายน 2567