กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2567 เปิดรับสมัครอยู่

ปีการศึกษา 1/2567

รับสมัครเพิ่มเติม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567


ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยที่แจ้งไว้ในใบสมัคร แล้วแนบสลิปการโอนเงินมาในระบบรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสถานการชำระเงินค่าสมัครขึ้น
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยที่แจ้งไว้ในใบแจ้งการชำระเงินภายในวันที่กำหนด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 วันที่ 22 มิถุนายน 2567

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2567

ปีการศึกษา 2/2567

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566


ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 / งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย หรือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
(แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php วันที่ 25 ตุลาคม 2566
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 / งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย
หรือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร) วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน2566
เปิดภาคการศึกษา 2/2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

สมัครเรียน »