กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2566

ปีการศึกษา 1/2566

รับสมัครที่เว็บไซต์ และชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2566


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 มิถุนายน 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2566 เปิดรับสมัครอยู่

ปีการศึกษา 2/2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566


ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 / งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย หรือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
(แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php วันที่ 25 ตุลาคม 2566
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์ 7-11 / งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย
หรือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (แนบสลิปการโอนเงินในเว็บไซต์รับสมัคร) วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน2566
เปิดภาคการศึกษา 2/2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

สมัครเรียน »