กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2565

ปีการศึกษา 1/2565

รับสมัครที่เว็บไซต์ และชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2565


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ในระบบรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 25 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2565 เปิดรับสมัครอยู่

ปีการศึกษา 2/2565

รับสมัครที่เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2565


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาที่เปิดการเรียนการสอนได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

สมัครเรียน »