กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2563

ปีการศึกษา 1/2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563


ชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 24 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัครวันที่ 15-18 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ชำระเงินถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศ/เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2563

ปีการศึกษา 2/2563

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2563


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัคร วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)วันที่ 24 ตุลาคม 2563
ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัยวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2563
ปฐมนิเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

สมัครเรียน »