กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2566 เปิดรับสมัครอยู่

ปีการศึกษา 1/2566

รับสมัครที่เว็บไซต์ และชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2566


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 มิถุนายน 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2565

ปีการศึกษา 2/2565

รับสมัครที่เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2565


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาที่เปิดการเรียนการสอนได้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

สมัครเรียน »