กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2564

ปีการศึกษา 1/2564

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัคร วันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ในระบบรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย 1 – 15 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน »