กำหนดการรับสมัครเสาร์-อาทิตย์

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 1/2564

ปีการศึกษา 1/2564

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 4 – 14 มิ.ย. 64


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 4 – 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
-
-
ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย 1 – 15 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศ วันที่ 20 มิถุนายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน »

ปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์)ปีการศึกษา 2/2564

ปีการศึกษา 2/2564

เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 15 ตุลาคม 2564


ผู้สมัครแนบวุฒิการศึกษาในระบบรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2564 – วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ในระบบรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัย วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

สมัครเรียน »