กำหนดการรับสมัครบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพครู

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566 (Semester 1 /Academic Year 2023)

ภาคการศึกษา 1/2566 (Semester 1 /Academic Year 2023)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 16 มิถุนายน 2566
วันสอบคัดเลือกวันที่ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน 2566

สมัครเรียน »

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566 (Semester 2 /Academic Year 2023)

ภาคการศึกษา 2/2566 (Semester 2 /Academic Year 2023)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–วันที่ 15 ตุลาคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 16 ตุลาคม 2566
วันสอบคัดเลือก วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

สมัครเรียน »

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566(วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2566(วิชาชีพครู)

รับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2566 สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ http://ent.vru.ac.th หรือ https://bit.ly/3jMTOf1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/main/ หรือเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th
วันสอบคัดเลือก วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครเรียน »