กำหนดการรับสมัครบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพครู

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565 (Semester 1 /Academic Year 2022)

ภาคการศึกษา 1/2565 (Semester 1 /Academic Year 2022)

รับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 21 ต.ค. 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
วันสอบคัดเลือก วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศ วันที่ 18 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน »

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565 (Semester 2 /Academic Year 2022)

ภาคการศึกษา 2/2565 (Semester 2 /Academic Year 2022)

รับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
วันสอบคัดเลือก วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ปฐมนิเทศ วันที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

สมัครเรียน »

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565(วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2565(วิชาชีพครู)

รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ent.vru.ac.th หรือ https://bit.ly/3jMTOf1 โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 ตุลาคม 2565 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ (http://edu.vru.ac.th/main/) หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (http://grad.vru.ac.th)
วันสอบคัดเลือก วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

สมัครเรียน »