กำหนดการรับสมัครบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพครู

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2567 (Semester 1 /Academic Year 2024)

ภาคการศึกษา 1/2567 (Semester 1 /Academic Year 2024)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 29 พ.ค.2567 ทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th
วันสอบคัดเลือกวันที่ 1–2 มิ.ย.๒๕๖๗ ตรวจสอบวันสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 5 มิ.ย.2567 ทางเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 15 มิ.ย.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สมัครเรียน »

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567(วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2567(วิชาชีพครู)

รับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2566 สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ http://ent.vru.ac.th หรือ https://bit.ly/3jMTOf1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ http://edu.vru.ac.th/main/ หรือเว็บไซต์ http://grad.vru.ac.th
วันสอบคัดเลือก วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครเรียน »