กำหนดการรับสมัครบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพครู

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา1/2563

ภาคการศึกษา1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศ วันที่ 27 มิถุนายน 2563

สมัครเรียน »

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา2/2563

ภาคการศึกษา2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

สมัครเรียน »

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563(วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2563(วิชาชีพครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2563


วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ปฐมนิเทศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

สมัครเรียน »