กำหนดการรับสมัครบัณฑิตศึกษา/วิชาชีพครู

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565

ภาคการศึกษา 1/2565

รับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 21 ต.ค. 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
วันสอบคัดเลือก วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศ วันที่ 18 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน »

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565

ภาคการศึกษา 2/2565

รับสมัคร ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 21 ต.ค. 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 ตุลาคม 2565
วันสอบคัดเลือก วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ปฐมนิเทศ วันที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

สมัครเรียน »

วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565(วิชาชีพครู)

ปีการศึกษา 2565(วิชาชีพครู)

รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 14 กันยายน 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ent.vru.ac.th หรือ https://bit.ly/3jMTOf1 โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน 2565 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ (http://edu.vru.ac.th/main/) หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (http://grad.vru.ac.th)
วันสอบคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2565 ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษาต่อ วันที่ 30 กันยายน 2565 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ หรือเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

สมัครเรียน »