คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์

ลำดับ รายการ ไฟล์/PDF
1 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 1 Portfolio Open
2 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 2 Quota Open
3 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 3 Admission 1 Open
4 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ 3 Admission 2 Open