สาขาที่เปิด


學士學位 (週一至週五)
學士學位 (週六星期日)
碩士/博士
教師證
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต